ثبت محصولات


بازدید کننده محترم به اطلاع میرساند محلول توبرکولین در سامانه اداره تجهیزات و سازمان غذا و دارو موفق به دریافت مجوز گردید و به زودی در اختیار مصرف کنندگان قرار خواهد گرفت.